Αριστοτέλης: Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, μέχρι την απόσυρση του «αναπτυξιακού» νόμου γιατί ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ! ΑΔΕΔΥ Στάση εργασίας 11.00 έως τη λήξη του ωραρίου και Αριστοτέλης 1-3ώρες (με αυτό δύναται να μετατραπεί σε 24ωρη)

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 2/10 από τις 11.00 έως τη λήξη του ωραρίου και 2ωρη διευκολυντική από τον Αριστοτέλη για τη συμμετοχή στις συγκεντρώσεις

 

Συνάδελφισσες-οι,

 

Ο «αναπτυξιακός» νόμος που κατατίθεται στη Βουλή φανερώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την έννοια που δίνει η νέα κυβέρνηση στον όρο «ανάπτυξη». Η «ανάπτυξη» που επιδιώκει να φέρει στη χώρα πατάει πάνω στη ζωή και τα δικαιώματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας, στην καταστροφή του περιβάλλοντος και τη λεηλασία της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου με σκοπό την «ανάπτυξη» της κερδοφορίας λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Αίρονται ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και του δημόσιου πλούτου.

Τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α. θα μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους εταιρείες πιστοποίησης νομιμότητας επενδύσεων και να ελέγχουν στη συνέχεια ακόμα και τις… δικές τους επενδύσεις! Μια επένδυση μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι το 50% και μετά να εξεταστεί η νομιμότητά της ενώ οι επιχειρήσεις που θα εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και για όσες ορίζονται ως «στρατηγικές επενδύσεις» θα επιτρέπονται ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς.

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθίστανται διακοσμητικές αφού θα μπορούν να καταργούνται:

Εάν υπάρχουν συμβάσεις «ενώσεων προσώπων» (τα τελευταία χρόνια στήθηκαν από εργοδότες πλήθος τέτοιων ενώσεων στοχεύοντας και πετυχαίνοντας την καταβαράθρωση των μισθών),

εάν οι εργοδότες επικαλούνται σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή την ανταγωνιστικότητα του κλάδου ή το ποσοστό ανεργίας σε μια περιφέρεια

Προβλέπεται η λειτουργία ειδικών οικονομικών ζωνών (ΕΟΖ), που θα εξαιρούνται από τις προϋπάρχουσες μισθολογικές κι άλλες εργασιακές ρυθμίσεις. Οι ΕΟΖ στην πράξη αποτελούν ειδικές ζώνες λεηλασίας του περιβάλλοντος, απρόσκοπτης εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και απαγόρευσης του συνδικαλισμού.

Ενισχύεται η μαύρη εργασία με τη μείωση των προστίμων στους εργοδότες ενώ η υπερωρία στη μερική απασχόληση γίνεται φθηνότερη και αποκτά νομική κάλυψη.

 Δίνεται η δυνατότητα μερικής απασχόλησης με σχέση ιδιωτικού δικαίου και στις δημόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επιδιώκεται η κατάργηση του συνταγματικού δικαιώματος των εργαζομένων για  συλλογική  υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και της ζωής τους με την ωμή παρέμβαση του κράτους και των εργοδοτών στα σωματεία τους.

Μητρώο εργαζομένων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.). Θα τηρούνται στοιχεία, όπως καταστατικό, αριθμός μελών, σύνθεση οργάνων διοίκησης, ακόμα και οικονομικές καταστάσεις ή πηγές χρηματοδότησης των σωματείων. Το ηλεκτρονικό μητρώο είναι φακέλωμα των συνδικαλισμένων εργαζομένων από το κράτος που θα μπορεί να «αξιοποιηθεί» από το ίδιο και από εργοδότες προς αποφυγή… ανεπιθύμητων και ανυπότακτων υπαλλήλων και εργαζομένων!

Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα από το σοβαρότατο ζήτημα διαβλητότητας της διαδικασίας που δείχνει η διεθνής εμπειρία (βλέπε ΗΠΑ, Εσθονία), η ηλεκτρονική διαδικασία «ψηφοφορίας» στοχεύει στον εκφυλισμό των διαδικασιών των Γενικών Συνελεύσεων. Στη χώρα που περηφανεύεται για την εφεύρεση του διαλόγου ως τρόπου λήψης   συλλογικών αποφάσεων είναι κατάντια να γίνεται λόγος για συλλογική απόφαση που παίρνεται «από τον καναπέ», με το «πάτημα ενός κουμπιού» ως παραγγελία e-food!Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να βρίσκονται αποκομμένοι, έξω από τις συλλογικές διαδικασίες , κάτω από το βλέμμα του κράτους και των εργοδοτών. Η ψηφοφορία οφείλει να αποτελεί μέρος μίας ενεργούς και ζωντανής Γενικής Συνέλευσης και όχι μία αποσπασματική διαδικασία. Υπερεξουσίες στον Υπουργό Εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας  θα καθορίζει με Υπουργικές Αποφάσεις το συνδικαλιστικό νόμο, τα καταστατικά των Σωματείων, τον τρόπο λήψης αποφάσεών τους.

Το δηλώνουμε ξανά:

Τα συνδικάτα έχουν καταστατικά! Με βάση αυτά αποφασίζουν. Με βάση αυτά παλεύουν, οργανώνουν την πάλη τους, τις μορφές αγώνα. Δε λογοδοτούν στην εργοδοσία και τις κυβερνήσεις τους. Λογοδοτούν στα μέλη τους, στους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Ενωτικός, μαζικός, ταξικός αγώνας

για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας στη ζωή, στην εργασία, στη συλλογική αντίσταση

για την προστασία του «θησαυρού» του περιβάλλοντος, της ιστορίας και του πολιτισμού

 

Όλοι/Όλες στη στάση και στα συλλαλητήρια

 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

                                   Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

                     

                                Χαλικιά Τατιάνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος

 

Επαφή

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ''Ο Αριστοτέλης'' Κόρακα και Παπαναστασίου Τηλ: 2108319372 και FAX sylaristo@gmail.com