Αριστοτέλης: Καμία διενέργεια συλλόγων διδασκόντων για την αξιολόγηση/Απόλυτη νομική κάλυψη των συναδέλφων

Το υπουργείο Παιδείας άσκησε αγωγή εναντίον των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών για τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας του κλάδου στην απεργία αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης. Το μονομελές Πρωτοδικείο έκρινε παράνομη την απεργία αποχή. Παράλληλα όμως με την εκδοθείσα απόφαση απορρίφθηκε το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου περί απαγόρευσης της συνέχιση της απεργίας. Συνεπώς δεν είναι εκτελεστή η απόφαση.

 

Η ΔΟΕ προχωρά σε έφεση, η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι εκτελεστή οπότε η απεργία αποχή ισχύει μέχρι να εκδικαστεί και το εφετείο! Να μην καλεστεί κανένας σύλλογος διδασκόντων και να μη συνεδριάσει. Είμαστε ακόμα σε νόμιμη απεργία αποχή. Συνεχίζουμε να υπογράφουμε μαζικά!

 

Θα νικήσουμε!!!

 

 

 

Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

 

        Ζαραϊδώνη Βούλα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος

Επαφή

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ''Ο Αριστοτέλης'' Κόρακα και Παπαναστασίου Τηλ: 2108319372 και FAX sylaristo@gmail.com