Τάκης Ρουμπής, αιρετός Α' Αθήνας Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών στην Α΄ Αθήνας

2020-09-03 07:04

Διαβάστε το ενημερωτικό εδώ

Επαφή

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ''Ο Αριστοτέλης'' Κόρακα και Παπαναστασίου Τηλ: 2108319372 και FAX sylaristo@gmail.com