Ενημερωτικό Ρουμπής Τάκης, αιρετός Α' Αθήνας: Συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας 29 και 30/08/2019 - Ημερήσια Διάταξη 03/09/2019

2019-09-02 20:22

Διαβάστε το ενημερωτικό εδώ

Επαφή

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ''Ο Αριστοτέλης'' Κόρακα και Παπαναστασίου Τηλ: 2108319372 και FAX sylaristo@gmail.com